PolandTalks

Poland will sign convention on preventing violence against women / Polska podpisze konwnecję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Polish prime minister Donald Tusk declared that Poland will sign Council’s of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.Feminist organisations comment that it took 573 days for the Polish government to decide on joining the group of countries which respect the rights of women to not be bitten. The convention was formulated on May 11. 2011 in Istanbul.

(Read the convention: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm)

______________________________________________________________________________________

Polski premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska podpisze konwnecję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Organizacje feministyczne komentują, że rządowi polskiemu zajęło 573 dni, by zdecydować się na wejście do grupy krajów szanujących prawa kobiet do tego, by nie być bite. Konwencja została sformułowana 11 maja 2011 w Istanbule.

(Tekst konwencji do ściągnięcia ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_zapobieganiu_i_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet_i_przemocy_domowej)

Advertisements

Filed under: Others

Apel meksykańskiego Ruchu YoSoy132 / Appeal of the Mexican YoSoy132 Movement

YoSoy132 InternationalApel meksykańskiego Ruchu YoSoy132 w związku z zamieszkami w dniu zaprzysiężenia prezydenta Enrique Peña Nieto:  

“YoSoy 132 International zwraca się do wszystkich ruchów społecznych na świecie, oraz do wszystkich obywateli meksykańskich poruszonych ostatnimi wydarzeniami w kraju – by włączyli się do międzynarodowej kampanii, domagającej się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia aresztowanych podczas protestów, które miały miejsce w ostatnich dniach, oraz tych którzy zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Domagamy się zadośćuczynienia wyrządzonym szkodom, przestrzegania wolności i nietykalności osobistej, oraz kary dla odpowiedzialnych za te nieludzkie aresztowania.”

Czytaj całość (ang.): http://acampadabcninternacional.wordpress.com/2012/12/03/statement-comunicado-yosoy132-internacional/.

Odwiedź stronę Ruchu YoSoy132 (hiszp.): http://yosoy132internacional.wikispaces.com/.

________________________________________________________________________________

Appeal of the Mexican YoSoy132 Movement in relation to the riots on the inauguration day of president Enrique Peña Nieto:

„YoSoy132 International asks for all the movement groups abroad -as well as for every Mexican citizen who is aware and upset about the last events- to join the international campaign in demand for the immediate and unconditional liberation of all the people arrested during the protests, and of all the people who has not showed up after the protests. We demand the indemnization for the damages, we demand respect to individual guarantees, and we demand punishment for the culprits of commanding those unlawful arrests.”

Read the whole statement: http://acampadabcninternacional.wordpress.com/2012/12/03/statement-comunicado-yosoy132-internacional/.

Go to YoSoy132 Movement website (in Spanish): http://yosoy132internacional.wikispaces.com/

Filed under: Others

PolandTalks – That’s what Poland talks about / O tym mówi Polska

PolandTalks is a platform dedicated to informing worldwide public opinion about social struggles conducted in Poland by the independent political organisations, activist groups, trade unions, self-organised communities and citizens, as well as to providing Polish public opinion news about the social and political actions initiated in other places in the globe. // PolandTalks jest platformą służącą informowaniu światowej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych w Polsce inicjowanych przez organizacje polityczne, grupy aktywistyczne, związki zawodowe, niezależne kolektywy oraz obywateli, jak również platformą służącą informowaniu polskiej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie.

The Movement

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Political Critique

Krytyka Polityczna International

RESIST FESTIVAL

Strategie oporu ruchów społecznych

Federacja Anarchistyczna - Wrocław

Wrocławski serwis wolnościowy

Struggles in Italy

Information about Italian struggles

OPlatz — Berlin Refugee Movement

Abolish Residenzpflicht! Abolish ‚Lagers‘! Stop Deportations! Right to Work and Study!

15M Barcelona Internacional

Linking the revolutions

#1Dmx

Transmisión en Vivo de los acontecimientos del 1º de Diciembre