PolandTalks

Poland will sign convention on preventing violence against women / Polska podpisze konwnecję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Polish prime minister Donald Tusk declared that Poland will sign Council’s of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.Feminist organisations comment that it took 573 days for the Polish government to decide on joining the group of countries which respect the rights of women to not be bitten. The convention was formulated on May 11. 2011 in Istanbul.

(Read the convention: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm)

______________________________________________________________________________________

Polski premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska podpisze konwnecję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Organizacje feministyczne komentują, że rządowi polskiemu zajęło 573 dni, by zdecydować się na wejście do grupy krajów szanujących prawa kobiet do tego, by nie być bite. Konwencja została sformułowana 11 maja 2011 w Istanbule.

(Tekst konwencji do ściągnięcia ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_zapobieganiu_i_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet_i_przemocy_domowej)

Advertisements

Filed under: Others

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

PolandTalks – That’s what Poland talks about / O tym mówi Polska

PolandTalks is a platform dedicated to informing worldwide public opinion about social struggles conducted in Poland by the independent political organisations, activist groups, trade unions, self-organised communities and citizens, as well as to providing Polish public opinion news about the social and political actions initiated in other places in the globe. // PolandTalks jest platformą służącą informowaniu światowej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych w Polsce inicjowanych przez organizacje polityczne, grupy aktywistyczne, związki zawodowe, niezależne kolektywy oraz obywateli, jak również platformą służącą informowaniu polskiej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie.

The Movement

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: