PolandTalks

VIDEO: Thousands of people celebrating the May Day on the streets of Warsaw / Tysiące ludzi obchodzą Święto Pracy na ulicach Warszawy (01.05.2013)

March organised by the democratic left party and Polish trade unions’ alliance with the participation of leftist activists and citizens.

Pochód zorganizowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z udziałem lewicowych aktywistów oraz obywateli.

VIDEO: Thousands of people celebrating the #MayDay, Warsaw, 01.05.2013

Advertisements

Filed under: Others

VIDEO: LGBT Equality March / Marsz Równości, Lodz – Poland / Łódź, 20.04.2013

LGBT Equality March with the participation of activists and other indignant citizens assisted by the counter-demonstration of Polish nationalists.

Marsz Równości z udziałem działaczy LGBT i innych oburzonych obywateli, któremu towarzyszyła kontrdemonstracja polskich narodowców.

Łódź / Lodz, Poland 20.04.2013

Filed under: Others

Poland will sign convention on preventing violence against women / Polska podpisze konwnecję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Polish prime minister Donald Tusk declared that Poland will sign Council’s of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.Feminist organisations comment that it took 573 days for the Polish government to decide on joining the group of countries which respect the rights of women to not be bitten. The convention was formulated on May 11. 2011 in Istanbul.

(Read the convention: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm)

______________________________________________________________________________________

Polski premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska podpisze konwnecję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Organizacje feministyczne komentują, że rządowi polskiemu zajęło 573 dni, by zdecydować się na wejście do grupy krajów szanujących prawa kobiet do tego, by nie być bite. Konwencja została sformułowana 11 maja 2011 w Istanbule.

(Tekst konwencji do ściągnięcia ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_zapobieganiu_i_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet_i_przemocy_domowej)

Filed under: Others

PolandTalks – That’s what Poland talks about / O tym mówi Polska

PolandTalks is a platform dedicated to informing worldwide public opinion about social struggles conducted in Poland by the independent political organisations, activist groups, trade unions, self-organised communities and citizens, as well as to providing Polish public opinion news about the social and political actions initiated in other places in the globe. // PolandTalks jest platformą służącą informowaniu światowej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych w Polsce inicjowanych przez organizacje polityczne, grupy aktywistyczne, związki zawodowe, niezależne kolektywy oraz obywateli, jak również platformą służącą informowaniu polskiej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie.

The Movement

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Political Critique

Krytyka Polityczna International

RESIST FESTIVAL

Strategie oporu ruchów społecznych

Federacja Anarchistyczna - Wrocław

Wrocławski serwis wolnościowy

Struggles in Italy

Information about Italian struggles

OPlatz — Berlin Refugee Movement

Abolish Residenzpflicht! Abolish ‚Lagers‘! Stop Deportations! Right to Work and Study!

15M Barcelona Internacional

Linking the revolutions

#1Dmx

Transmisión en Vivo de los acontecimientos del 1º de Diciembre