PolandTalks

STORIFY: 1 maja 2014 w Polsce // May Day 2014 in Poland

Pochody pierwszomajowe w Warszawie i we Wrocławiu. Pierwszy organizowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej we współpracy z OPZZ, drugi przez niezależną Koalicję 1 Maja. Narracja zawiera również akcje Partii Zielonych w Warszawie i informacje z Marszu Sprawiedliwości Społecznej.

May Day demonstrations in Warsaw and Wroclaw. The first one was organised by Democratic Left Alliance (the post-communist part) in collaboration with All-Poland Alliance of Trade Unions. The second one was organised by the autionomous May Day Coalition Wroclaw. Story includes independent actions by Polish Greens performed in Warsaw and information from March of Social Justice.

Przeczytaj relację (w jęz. angielskim i polskim) “1 maja 2014 w Polsce // May Day 2014 in Poland” na Storify.

View the story “1 maja 2014 w Polsce // May Day 2014 in Poland” on Storify.

May Day 2014 Wroclaw

Advertisements

Filed under: MayDay, , , ,

Video: ENOUGH OF NEGLECTING SOCIETY – over 100 thousand people demonstrating in Warsaw // DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁCZEŃSTWA – ponad 100 tyś. ludzi demonstruje w Warszawie (14.09.2013)

Manifestation finalising Days of Protest in Poland organised by All-Poland Alliance of Trade Unions, Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” and Trade Unions Forum with the participation of social movements and indignant citizens.

Manifestacja zamykająca Ogólnopolskie dni protestu zorganizowana przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych z udziałem ruchów społecznych i oburzonych obywateli.

Video: ENOUGH OF NEGLECTING SOCIETY demo, Warsaw, Poland, 14.09.2013, #DaysOfProtest

Filed under: Days of Protest in Poland 11-14.09.2013, , , , , , , ,

Days of protest in Poland (Friday, Sept. 13) // Ogólnopolskie dni protestu (piątek, 13 września)

Tent of Workers' Initiative syndicalist trade union

Several hundred people who gathered today in the protest camp in front of the parliament in Warsaw took part in the debates on issues of social dialogue and the referendums. The word which one could here most often was “participation”, and the postulate – change in the Polish constitution so that it passes more decision-making power to the hands of citizens.

Read the rest of this entry »

Filed under: Days of Protest in Poland 11-14.09.2013, , , , , , ,

PolandTalks – That’s what Poland talks about / O tym mówi Polska

PolandTalks is a platform dedicated to informing worldwide public opinion about social struggles conducted in Poland by the independent political organisations, activist groups, trade unions, self-organised communities and citizens, as well as to providing Polish public opinion news about the social and political actions initiated in other places in the globe. // PolandTalks jest platformą służącą informowaniu światowej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych w Polsce inicjowanych przez organizacje polityczne, grupy aktywistyczne, związki zawodowe, niezależne kolektywy oraz obywateli, jak również platformą służącą informowaniu polskiej opinii publicznej o wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie.

The Movement

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Political Critique

Krytyka Polityczna International

RESIST FESTIVAL

Strategie oporu ruchów społecznych

Federacja Anarchistyczna - Wrocław

Wrocławski serwis wolnościowy

Struggles in Italy

Information about Italian struggles

OPlatz — Berlin Refugee Movement

Abolish Residenzpflicht! Abolish ‚Lagers‘! Stop Deportations! Right to Work and Study!

15M Barcelona Internacional

Linking the revolutions

#1Dmx

Transmisión en Vivo de los acontecimientos del 1º de Diciembre